Ручек (2022)

Александар Стоев е талентиран и наградуван студент на Академијата за драмски уметности. Едно утро се буди од кошмар. Се упатува кон факултетот како и обично, но почнува да наидува на многу чудни луѓе и необични ситуации и забележува мотив кој како да се повторува – парите.